מדריך להפעלת JAVA

על מנת להפעיל את רכיב ה-JAVA יש לבצע את השלבים שמופיעים בסרטון המצורף.

כאשר מסיימים את לבצע את כל השלבים, יש לסגור את הדפדפן ולהפעילו מחדש.