רכישה

עלות רכישת רישיונות

בוטלה העלות למורה או מרצה מעתה מורים או מרצים יכולים להתנסות במערכת ללא הגבלת זמן. התשלום הוא רק עבור הכנסת תלמידים או סטודנטים למערכת. 

עלויות הרישיונות בבודק המטלות הן

א. עבור סטודנט במוסדות להשכלה גבוהה - 64 ₪ לקורס במהלך סמסטר

ב. עבור תלמיד בבית ספר - 64 ₪  במהלך שנת לימודים.
 מוסדות שבהם לומדים בסיוע המערכת תלמידים/סטודנטים רבים יזכו להנחות הבאות על רישיונות: 

מוסדות להשכלה גבוהה

מעל 200 סטודנטים 60 ₪ לסטודנט לקורס מעל 400 סטודנטים 54 ₪ לסטודנט לקורס

בתי ספר

מעל 200 תלמידים 55 ₪ לתלמיד, מעל 400 תלמידים 50 ₪ לתלמיד.

 

המחירים אינם כוללים מע"מ